Koszyk

0 - 0.00 

Strona główna

LEKKOŚĆ BYTU 1. – 7.3.2021

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: lekkość bytu / zmiana scenerii / punkt zwrotny / reorientacja / świeży wiatr i otwarcie na nowe / ideały i ideologie/ kreatywne pomysły, ale też utrwalone wyobrażenia i nadmierne oczekiwania / kreatywność i elastyczność opłacą się

Nadchodzący tydzień ma przejściowy charakter. Skostnienie, blokady czy zdrętwienie powoli puszczają, do głosu dojdzie lekkość bytu. Wszystko będzie luźniejsze i lżejsze, zapanuje też ogólne poruszenie. Jednocześnie możemy mieć problem z orientacją oraz wyznaczeniem jednoznacznego kierunku.

(więcej…)

Więcej

W DRODZE KU NOWEMU 22. – 28.2.2021

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: w drodze ku nowemu – zrozumienie i porozumienie, pożegnać stare wyobrażenia, omówić nowe pomysły oraz ideały, znaleźć sprzymierzeńców / rzeczowa, pragmatyczna postawa pozwoli pokonać wszelkie przeszkody

Ogólnie pod względem astrologicznym ten tydzień zapowiada dalsze uspokojenie, odprężenie i ocieplenie. Chociaż większość energii wskazuje na progres, nowe szanse i rozwiązania, to jednak możliwe są bardzo różne scenariusze zdarzeń.

(więcej…)

Więcej

WIĘCEJ EMPATII, WIĘCEJ MIŁOŚCI 15. – 21.2.2021

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: więcej empatii, więcej miłości / w drodze ku nowym czasom – punkt zwrotny, zmiana nastawienia – zmiana zdania / ponownie ocenić sytuację, zrewidować i uzupełnić posiadane dane, od teorii do praktyki / czy teorie, iluzje albo lęki decydują o naszym zachowaniu, człowieczeństwie, współczuciu i wizjach? / pragmatyczne działania i rozwiązania kluczem do sukcesu

W trakcie tego tygodnia w wielu sferach życia zostanie osiągnięty ważny punkt zwrotny. Dotychczas dominujące napięcia zaczną tracić swoją siłę i znaczenie. Za to więcej uwagi poświęcimy innym aspektom życia, które wcześniej były pomijane lub zaniedbywane.
W efekcie na pierwszy plan wysuną się kontakty, tęsknota za pokojem, zrozumieniem, współczucie oraz chęć twórczego działania. Ogólnie czas Ryb stoi pod znakiem empatii i miłości do całego istnienia. Jednocześnie zobaczymy pierwsze, namacalne sukcesy związane z realizacją zamiarów, ideałów lub wizji, które były aktualne od wiosny minionego roku. W związku z tym rozważymy też podjęcie dalszych kroków.

(więcej…)

Więcej
Translate »