Koszyk

0 - 0.00 

Categories : Prognoza astrologiczna

Prognoza tygodniowa 10.03.2014 – 16.03.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: wnioski i konsekwencje / skorygowanie błędów oraz zweryfikowanie powziętych decyzji / wyjaśnienie starych historii i pozyskanie nowych informacji / ważne decyzje dotyczące zobowiązań

Nadchodzący tydzień w wielu sferach życia przyniesie rozliczenie z przeszłością. Z jednej strony stanie się coraz bardziej jasne, w jakim kierunku zmierzają procesy trwające od końca lutego/początku marca. W najlepszym razie światło dzienne ujrzą pierwsze owoce naszych starań i zobaczymy, że przy dostatecznym zaangażowaniu oraz zaufaniu przynajmniej częściowo można spełnić swoje wizje i nadzieje. Niestety, ewentualnie będziemy musieli zaakceptować, że mimo najszczerszych chęci i dobrych zamiarów nie zdołaliśmy zapobiec jakiemuś bolesnemu czy trudnemu procesowi. Osoby, które w takich momentach zdołają dostrzec nieprzyjemne, trudne fakty oraz własne mankamenty i słabości, nie tracąc przy tym odwagi i wiary w obraną drogę, mogą liczyć na (nieoczekiwane) wsparcie z zewnątrz. Jednocześnie w centrum uwagi znowu znajdą się pertraktacje, decyzje i ustalenia dokonane w dwóch ostatnich tygodniach stycznia. Po okresie niepewności, korekt i ponownego roztrząsania rozmaitych kwestii, nadchodzi pora podjęcia zasadniczych decyzji oraz wyciągnięcia wniosków. Jeśli nasza wewnętrzna postawa współgra z zamiarami, jesteśmy jednoznaczni od środka i gotowi w sposób wiążący zaangażować się w coś, to mamy szansę przezwyciężyć przeszkody oraz osiągnąć (pierwszy) istotny przełom. Niewykluczone, że w związku z tym trzeba będzie renegocjować bądź sporządzić na nowo jakąś umowę, tak aby uwzględniała ona interesy wszystkich zainteresowanych stron. Tam, gdzie atrakcyjna osłona skrywa w sobie pustkę, nie ma wewnętrznej treści, autentyczności ani gotowości porozumienia, powstanie sytuacja patowa albo negocjacje zakończą się niepowodzeniem; takie osoby będą musiały wyciągnąć nieprzyjemne wnioski, na nowo zdefiniować swoje priorytety i wytyczyć kierunek na przyszłość. Zgodnie z innym odpowiednikiem tej konfiguracji uwagę mogą przykuć trwające konflikty związane z kwestiami prawnymi, a także wartości polityczne, kulturalne, etniczne i osobiste. W najlepszym razie otwarte rozmowy pozwolą nam coś wyjaśnić, jednak dopiero kolejne miesiące przyniosą ostateczne rezultaty w tym zakresie. [Trzecia kwadratura Merkury/Saturn; Merkury trygon Mars w Wadze] (więcej…)

Więcej

Prognoza tygodniowa 03.03.2014– 09.03.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: ingerencje Przeznaczenia w bieg zdarzeń / odwaga i łaska / spełnienie życzeń – konieczność złożenia ofiary / wina oraz pokuta / sprawiedliwość i konsekwencje

Astrologiczne układy tego tygodnia mają dość nieuchwytny charakter, związany z energiami, którymi nie rządzi logika. Mogą one zamanifestować się zarówno w formie bardzo subtelnych, ale niezwykle istotnych posunięć, jak również nieoczekiwanych zwrotów akcji, z jednej strony przyniosą bolesne doświadczenia, kryzysy czy niepowodzenia, z drugiej – cuda i uzdrowienie. Wszystkie te procesy oraz energie łączy jednak wspólny mianownik: w ten czy inny sposób są związane z zachodzącą obecnie zmianą systemu wartości. W efekcie wiele spraw, które do tej pory wydawały się jasne i oczywiste, ujrzymy w zupełnie nowym świetle. W niektórych przypadkach wydarzenia, jakie teraz nastąpią, czy uzyskane w tych dniach informacje, spowodują zrewidowanie dotychczasowych poglądów i opinii. (więcej…)

Więcej

Prognoza tygodniowa 24.02.2014 – 02.03.2014

autorka: Verena Bachmann

Hasła tygodnia: zmiana metrum i fazy cyklu / pauza / przejście do następnego etapu i kryzys / zmieniające się wizje świata / miłość / współczucie i wyczulenie na kwestie społeczne

W tym tygodniu większość z nas – w ten czy inny sposób – doświadczy zachodzących obecnie, intensywnych procesów. Nastąpi nagromadzenie ważnych układów niosących ze sobą potencjał silnych doświadczeń i niezwykłych wydarzeń. Teraz niemal wszystko może się zdarzyć: zaskakujące przełomy, wglądy, wnioski i odkrycia, które rzucą nowe światło na sprawy, ale również załamania i spektakularne upadki z piedestału. Większość rzeczy – pozornie i przejściowo – utknie w martwym punkcie albo małe posunięcia na długi czas nabiorą wielkiego znaczenia. Do astrologicznych układów doskonale pasuje również obraz cyklonu: w wielu sferach życia burze i gwałtowne wiatry wyrywają z korzeniami wszystko, co nie jest dostatecznie mocno przytwierdzone do gruntu, ale w samym oku cyklonu panuje cisza. Nie chodzi tutaj jednak o odprężający, kojący spokój, lecz raczej o wyhamowanie przed rozpoczęciem kolejnego, intensywnego procesu. Ze względu na ilość oraz zróżnicowanie aktywnych obecnie energii, nie sposób jednoznacznie określić, co dokładnie nastąpi, jednak wydarzenia i przeżycia tych dni – niezależnie od tego, czy będą dramatyczne i spektakularne, czy też ukryte przed światem – mają jedną wspólną cechę: w pewien sposób wytyczą kierunek na przyszłość i stanowią zapowiedź tego, co nas czeka w nadchodzących miesiącach. Dotyczy to zarówno kwestii globalnych, politycznych i gospodarczych, jak również życia jednostki, doświadczeń psychologicznych i duchowych. (więcej…)

Więcej
Translate »