Koszyk

0 - 0.00 

Regulamin

1.    Właścicielem Sklepu internetowego jest Wydawnictwo Mintaka, Monika Dykier.

2.    Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i pojawiają się na stronach Sklepu wyłącznie w charakterze informacyjnym.

3.    Każdy Klient rejestrujący się w naszym Sklepie ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz zaakceptowania i przestrzegania jego warunków.

4.    Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach regulaminu każdorazowo będziemy informować pocztą elektroniczną wszystkich zarejestrowanych Klientów.

5.    Klient może zamawiać tylko te produkty, które w czasie składania zamówienia znajdują się w asortymencie Sklepu.

6.    Sklep zastrzega sobie możliwość wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

7.    Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.mintaka.com.pl, e-mailem lub faksem. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje drogą elektroniczną informację o jego otrzymaniu przez Sklep.

8.    Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania, telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.

9.    Dane osobowe, które podaje Klient (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktujemy jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu, nie są one udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom.

10.   Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia i realizacji umowy w ramach Sklepu www.mintaka.com.pl.

11.   Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu (przyjmujemy tylko zamówienia płatne przelewem).

12.   Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do momentu wysłania towaru:
a)  telefonicznie (713 109 655), potwierdziwszy je SMS-em,
b)  e-mailem pod adresem biuro@mintaka.com.pl.

13.    Klient nie może modyfikować zamówienia, które już zostało wysłane.

14.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

15.    Towar zostaje wysłany w ciągu trzech dni roboczych po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wyjątkiem jest okres urlopowy, kiedy czas oczekiwania na wysyłkę może się wydłużyć. Informacja o możliwym opóźnieniu wysyłki każdorazowo będzie umieszczona w widocznym miejscu na stronach Sklepu. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub firma kurierska. Na terenie Polski czas dostawy przesyłki pocztowej priorytetowej wynosi 1 – 2 dni robocze (dodatkowa opłata 3 zł do ceny kosztów wysyłki), przesyłki pocztowej ekonomicznej 3 – 6 dni roboczych, a przesyłki kurierskiej 1 dzień roboczy. Koszt wysyłki podany jest na właściwej stronie informacyjnej Sklepu.

16.    W przypadku zwrotu nadpłaty niezawinionej po stronie Sklepu (np. błędna kwota przelewu) pobrana zostaje opłata manipulacyjna w wysokości 3 zł.

17.    Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać na adres Sklepu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu pięciu dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

18.    Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

19.    Przesyłki nieodebrane i zwrócone przez Pocztę do Sklepu zostaną wysłane po raz drugi po ponownym pokryciu kosztów wysyłki przez Zamawiającego.

20.    W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

Translate »